Referenser

Arkitekt

"Billerud hade i samband med ett komplicerat och tidskritiskt förvärv av två pappersmaskiner i Finland den stora nyttan och glädjen av att samarbeta med Daniel Krantz. Han hade förmågan att tydligt i både bild och språk visualisera de Supply Chain processer som på kort tid skulle integreras till vårt befintliga ERP-systemstöd. Genom det grundliga förarbetet med att dokumentera de befintliga processerna och gränssnitten gentemot de två nya pappersbruken bidrog Daniel med helt avgörande insatser för ett lyckat genomförande.
Daniel är även som person en mkt ambitiös och driven projektledare som inte nöjer sig med att leverera endast det man beställt utan ger en som kund alltid ngt utöver det man kan förvänta sig. Som exempel kan nämnas verktyg kring testhantering eller hur man bör speca upp och dokumentera beställningar vid förändring av en funktionalitet. Sådant har Daniel delgett oss som vi kunnat applicera direkt i vår systemförvaltning. Delar hans syn på att ordning och reda på test, dokumentation samt change management är sådant som återbetalar sig i stort sett per omgående"

 

Erik Matton, Supply Chain Management
BillerudKorsnäs AB

Uppdragsledare Integrationscenter

"Daniel Krantz var min mentor och support i mitt arbete att dokumentera processer och informationsflöden på BillerudKorsnäs. Vi hade ett roligt och intensivt samarbete under ett år. Med sitt prestigelösa förhållningssätt och engagemang har Daniel en förmåga att motivera och ”öppna dörrar” för att ge individen möjligheter att prestera, lösa problem och utvecklas. I mina ögon är Daniel en lyhörd, ödmjuk och tydlig pe​rson som utan problem höll igång en frågvis informationslogistiker samt ett arbetsteam på distans, detta genom tydlig struktur med mål och regelbundna avstämningar. Att arbeta tillsammans med Daniel var kul och inspirerande!"

Mikaela Strömberg