Inspiration

Vi presenterar och delar gärna med oss av våra erfarenheter inom främst arkitektur och integrationsområdet. Nedan finner du en kort summering om genomförda och framtida presentationer med länkar och nedladdningsbart material.

Managering och Governance på Microsoftplattformen

Forum: Kundspecifika arrangemang

Att ha en genomtänkt och utvecklad strategi för förvaltning av systemintegrationslösningar är något som ofta glöms bort och överlåts till IT-avdelningen. Ofta tror vi också på förhand kunna få ut nyckeltal, beslutsunderlag och statistik direkt från de tekniska plattformar som hanterar och övervakar våra informationsflöden. 
Daniel Krantz går under en heldag igenom styrkor och svagheter med olika sätt att katalogisera och följa upp informationsflöden oavsett var i organisationen du befinner dig. Vi diskuterar också vikten av att dokumentera på "rätt" nivå, vilka verktyg som stödjer och automatiserar detta samt dess möjligheter till övervakning och hantering för att svara upp mot uppsatta SLA:er och KPI:er. 

Erfarenheter av B2B scenarier i Microsofts molnarkitektur

Forum: IUGS (Integration User Group Sweden) samt kundarrangemang
Datum: 2016-11-15 (Göteborg) och 2016-11-16 (Stockholm), 2016-12-19
Presentationsmaterial här

Azure med API Management, Logic Apps, Azure Functions och Service Bus som dragplåster skapar nya möjligheter och arbetssätt för den som arbetar med integration på Microsofts plattform. Men hur mogen är Azure som integrationsplattform och vilka mervärden kan vi se jämfört med traditionella plattformar så som MS BizTalk och IBMs DataPower Gateway? Hur kan man komma på idén att pröva konceptet i ett land där man varken förstår språket, affärskultur eller externa begränsningar? 
Daniel Krantz kommer under två 45-minuters sessioner att ta med oss på en resa där han presenterar de erfarenheter och utmaningar han stött på i sitt arbete med att sätta upp EDI och B2B-scenarier i Kina. 
Första sessionen kommer behandla affärsvärdet med integration i allmänhet och molnet i synnerhet. Under andra sessionen kommer vi att gå igenom den realiserade lösningen, arkitekturval och tekniska utmaningar samt lite tankar om framtiden.

Enterprise Architecture i praktiken

Forum: NEA (Nätverket för Enterprise Arkitektur, Göteborg

Presentation kring hur IRMs modeller för verksamhetsarkitektur kommer i praktisk användning i ett större förändringsarbete. Daniel Krantz presenterar sina erfarenheter från sammanslagningen mellan Billerud och Korsnäs.