Innovation

​Nej, vi är inga renodlade "uppfinnare". Däremot ser Wi-Five AB möjligheter med att förbättra och skapa synergieffekter mellan olika aktörer och nya spännande produkter och tjänster. 

Under hösten 2014 så har vi inlett samarbete med en global aktör inom beslutsstöd. I detta arbete så kommer Wi-Five arbeta för att ta fram en molnbaserad tjänst för att utbyta information mellan aktören och dess kunder i Sverige.

Under hösten 2018 så har Wi-Five tillsammans med WOUP AB påbörjat ett innovationsarbete kring upcycling/ förädling inom trävaruindustrin. Syftet och målet med detta arbete är att ta tillvara på spill i produktionskedjan för att möjliggöra gestaltningar i framförallt gemensamma utomhusmiljöer.