Innovation

​Nej, vi är inga uppfinnare. Däremot ser Wi-Five AB möjligheter med att förbättra och skapa synergieffekter mellan befintliga (och accepterade) produkter och tjänster. 

Wi-Five AB har sedan starten i september 2014 ett etablerat samarbete med Microsoft vilket möjliggör utveckling av en första planerad webbtjänst.

Under hösten 2014 så har vi inlett samarbete med en global aktör inom beslutsstöd. I detta arbete så kommer Wi-Five arbeta för att ta fram en molnbaserad tjänst för att utbyta information mellan aktören och dess kunder i Sverige.