Influenser

​Oavsett verksamhet så är det tydligt att intern och extern påverkan är en av de mest distinkta krafterna för att styra bolaget i en viss riktning. I vissa fall är det tydligt uttalat, som t.ex. när en stor del av tillverkningen styrs av vad kunderna efterfrågar. I andra fall mindre tydligt och inte lika definierat, som t.ex. när medarbetare tillåts arbeta på egna projekt under arbetstid.

Vi som individer är också ständigt påverkade i vår yrkesroll, vi strävar efter att arbeta strukturerat och enligt best-practices för att vara så effektiva som möjligt. Det är dock viktigt att vi tillåts vara kreativa och kan anpassa standardmetoder efter vad som gäller i den aktuella organisationen.

Wi-Five AB har lång erfarenhet av att arbeta i större organisationer där anpassningsarbetet ofta är komplext och förändringarna behöver införas successivt i flera steg. De modeller och metoder vi själva arbetar med är anpassade utifrån våra egna erfarenheter och bygger på de facto standarder, genom att använda dessa så kan ni känna trygghet i att de passar in i etablerade ramverk som t.ex. ITIL och PM3.​