Vår verksamhet

Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom det som vi benämner I-FIVE, d.v.s. Innovation, Integration, Information, Inspiration och Influenser.