Avtal med Trafikverket

Wi-Five har genom Kammarkollegieavtalet och eWork skrivit ett treårigt avtal med option på förlängning till totalt fem år kring arkitekt- och projektledningsrelaterade tjänster. Vi tackar för fortsatt förtroende och ser fram emot många roliga och utmanande projekt under perioden.