Giving People

Wi-Five och 3dkort International är mycket nöjda med föregående års samarbete med Giving People och har därför valt att fungera som sponsor även för 2017. Tack för allt fint ni gör för utsatta familjer.