Daniel talar om möjligheter i Azure

Den 15:e och 16:e november så har ni möjlighet att lyssna på Daniels erfarenheter av Microsofts molnarkitektur. Läs mer och anmäl er på länk under rubriken i-Five -> Inspiration