Ny artikel - Meddelandeflödesvy

Integrationer handlar månt och mycket om att förstå och svara upp mot informationsbehov i olika processer. Att visuellt åskådliggöra detta gentemot olika målgrupper under ett förvaltningsobjekts livscykel är dock en utmaning och kräver att man ser helheten samtidigt som man kan diskutera detaljer.