Verksamhet

Wi-Five AB bildades i augusti 2014. Företaget är ett privatägt bolag inom verksamhetsutveckling och IT med kont​or i Mölndal och Norrköping. Vi bedriver affärs-, produkt- och tjänsteutveckling samt levererar anpassade lösningar och utbildningar. Vår verksamhet är uppdelad i:

Konsultverksamhet. Detta är vår huvudsakliga verksamhet och bedrivs inom fem olika kompetensområden; Innovation, Integration, Information, Inspiration och Influenser.
Vi kallar detta i-Five och du hittar mer information under rubriken ovan. Företagets konsulttjänster präglas av en pragmatisk ledarstil där vi ser att resultat, lojalitet och nytta är grundbulten för ett framgångsrikt samarbete. Vår objektivitet i kombination med erfarenhet fr​​ån att ha arbetat me​d många av de ledande system- och konsultleverantörerna gör att vi kan erbjuda er bästa möjliga stöd i så väl upphandling som utveckling och förvaltning.​

3dkort International
Som en bifirma till Wi-Five AB äger vi 3dkort International. Denna del av verksamheten avser design, tillverkning, import och försäljning av exklusiva pappersprodukter. Läs gärna mer och besök vår webbshop på 3dkort.se.

Namnet

Wi-Five [ˈwī-ˈfīve] är amerikansk slang och uttrycker framgång genom en handgest på distans, d.v.s. en kombination av orden wireless och high-five. Uttrycket beskriver en strävan att skapa affärsvärde genom samspelet mellan människor och företag i en föränderlig och ofta geografiskt spridd verksamhet. Hjälpmedel i form av metoder och verktyg är en viktig del i att nå dessa mål men minst lika viktigt är ett ledarskap med förståelse för affären, organisationen, processerna och den enskilda individen.

Samarbetspartners

Wi-Five AB är stolta att sponsra följande föreningar för deras insatser i samhället/ yrkeslivet:

Giving Peoples målgrupp är de i Sverige 232 000 barn som lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Organisationen kan fånga upp de familjer som behöver kortsiktig hjälp för att klara sig ur en svår situation och bryta något som på sikt kunde blivit en permanent fattigdom. För de barnfamiljer som lever i fattigdom kan Giving People ge hjälp som på sikt innebär en väg ur fattigdom. Läs mer och ge ditt bidrag på www.givingpeople.se

Nattvandrarna - Nattvandring innebär att vuxna rör sig ute bland ungdomar på kvällar och nätter för att skapa en ökad social trygghet som kan medverka till att minska risken för drogmissbruk, våld, skadegörelse och annan kriminalitet. Nattvandrarna Sverige är en ideell, demokratiskt uppbyggd folkrörelse och intresse-organisation för lokala nattvandrarföreningar runt om i landet. 
Nattvandrarna Sveriges vision är att vara en vuxen förebild som kan motverka användning av droger, våldsamhet och vandalism. Läs mer på www.nattvandrarna.se

IBF Norrköping är en idrottsförening med medlemmar från Norrköping med omnejd. Klubben är en av de större föreningarna i Östergötland med ca 250 medlemmar. En övergripande målsättning är att främja för en god allmän hälsa och en föreningssamvaro. 

IUGS (Integration User Group Sweden) är en community med en tydlig ambition att öka förståelsen och kunskapen kring Microsofts produkter och lösningar från Connected Systems Division. Information förmedlas främst genom presentationer och demo, genomförda av såväl frivilliga bland deltagarna själva som av speciellt inbjudna erkända svenska och internationella talare och experter. Material från Daniels presentation(er) kan hämtas här

Stena Group har skrivit avtal med Wi-Five kring mentorskap i Microsoft molntjänst Azure. Daniel kommer i sin roll att coacha och stötta Stenas arkitekter i deras framtida integrationslandskap.

Läs hela inlägget »
2018-12-23
Avtal med Trafikverket
2017-12-10
Ny samarbetspartner
2017-03-12
Giving People
2017-02-21
Ny kund - Funera
2017-01-11
MS Cloud Platform Advisor
2016-11-17
API Policies #1
2016-11-16
Presentationsmaterial BUGS