Skip Navigation Linksdefault

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Namnet​​

Wi-Five [ˈwī-ˈfīve] är amerikansk slang och uttrycker framgång genom en handgest på distans, d.v.s. en kombination av orden wireless och high-five. Uttrycket beskriver en strävan att skapa affärsvärde genom samspelet mellan människor och företag i en föränderlig och ofta geografiskt spridd verksamhet. Hjälpmedel i form av metoder och verktyg är en viktig del i att nå dessa mål men minst lika viktigt är ett ledarskap med förståelse för affären, organisationen, processerna och den enskilda individen.

Företaget

Wi-Five AB bildades i augusti 2014. Företaget är ett privatägt oberoende konsultbolag inom verksamhetsutveckling och IT med kont​or i Mölndal och Norrköping. Företagets konsulttjänster präglas av en pragmatisk ledarstil där vi ser att resultat, lojalitet och nytta är grundbulten för ett framgångsrikt samarbete. Vår objektivitet i kombination med erfarenhet fr​​ån att ha arbetat me​d många av de ledande system- och konsultleverantörerna gör att vi kan erbjuda er bästa möjliga stöd i så väl upphandling som utveckling och förvaltning.​

Verksamhet

Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom det som vi benämner I-FIVE, d.v.s. Innovation, Integration, Information, Inspiration och Influenser. RADAR-stjärnan nedan visar hur pågående uppdrag passar in i dessa områden. 
  • Grå polygon - Framtagning av tjänst riktad till så väl privatpersoner som företag. Vår första egna tjänst som är planerad till mitten av 2015.
  • Ljusblå polygon - Koncerngemensamt arbetssätt och IT-stöd vid produktkalkylering. Uppdrag åt globalt företag.
  • Blå polygon - Upprättande av integrationscenter åt större svensk myndighet.